--Konkurs wiedzy o filmie i mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – etap wojewódzki (wyniki)

Konkurs wiedzy o filmie i mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – etap wojewódzki (wyniki)

Łódź, dnia 23 maja 2017 r.

Protokół z pracy Wojewódzkiej Komisji Konkursu wiedzy o filmie i mediach FILMOWE ŁÓDZKIE

W dniu 23 maja odbył się etap wojewódzki Konkursu wiedzy o filmie i mediach Filmowe ŁÓDZKIE. W finale wzięło udział 20 uczestników, którzy napisali test wiedzy o filmie i mediach oraz przedstawili swoje prezentacje na temat filmowych tradycji Łodzi i województwa łódzkiego. Po dwóch częściach etapu wojewódzkiego poszczególni uczestnicy zdobyli następująca liczbę punktów:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Nazwa szkoły Liczba punktów
za test
Liczba punktów za prezentację SUMA PUNKTÓW
 

Laureatka I stopnia

1. Ewa Kowara Gimnazjum nr 36

w Łodzi

62 47 109
 

Laureaci II stopnia

2. Artur Grochal Gimnazjum nr 1

w Koluszkach

56,5 41 97,5
3. Agata Ignaczak Gimnazjum nr 26

w Łodzi

47 49 96
 

Laureaci III stopnia

4. Weronika Jóźwik Gimnazjum nr 1

w Koluszkach

61 34 95
5. Maja Skrobek Gimnazjum nr 1

w Koluszkach

49 45 94
6. Agata Jeziorska Gimnazjum nr 1

w Koluszkach

51

 

43 94
7. Weronika Staroń Gimnazjum nr 1

w Koluszkach

51 41 92
 

Finaliści

8. Wiktor Dereszewski Gimnazjum nr 26

w Łodzi

48 40 88
9. Małgorzata Kałucka Gimnazjum nr 26

w Łodzi

44 40 84
10. Kamila Janicka Gimnazjum nr 11

w Łodzi

50 32 82
11. Karolina Zimnicka Gimnazjum nr 36

w Łodzi

32 46 78
12. Oskar Gąsiorek Gimnazjum nr 2

w Koluszkach

47 28 75
13. Olga Rosik Gimnazjum nr 1

w Koluszkach

44 30 74
14. Julia Golińska Gimnazjum nr 1

w Koluszkach

39,5 31 70,5
15. Michał Moskaluk Gimnazjum nr 31

w Łodzi

36 34 70
16. Anna Sala Gimnazjum nr 1

w Koluszkach

40 28 68
17. Emilia Tomaszewska Gimnazjum nr 2

w Koluszkach

42,5 25 67,5
18. Cecylia Szczepaniak Gimnazjum nr 31

w Łodzi

38,5 26 64,5
19. Mateusz Sikorski Gimnazjum nr 26

w Łodzi

35 29 64
20. Patrycja Kropidłowska Gimnazjum nr 31

w Łodzi

30,5 31 61,5

Wojewódzka Komisja Konkursowa obradowała w składzie:

1.      Danuta Górecka

2.      Ewa Wiercińska

3.      dr hab., prof. UŁ Piotr Sitarski

4.      Anna Kołodziejczak

5.      dr Jadwiga Mostowska

6.      Dorota Gołębiowska

Komentarz dra hab., prof. UŁ Piotra Sitarskiego do prezentacji na temat tradycji filmowych Łodzi

Komisje oceniające z zainteresowaniem wysłuchały wszystkich 20 wystąpień. Ich poziom był wysoki, choć oprócz bardzo dobrych zdarzały się też nieco słabsze. W pierwszym rzędzie ocenialiśmy strukturę prezentacji, to znaczy odpowiednie ujęcie tematu, sposób skonstruowania wywodu (logiczny układ i wynikanie kolejnych fragmentów prezentacji), wybór materiału. Filmową Łódź można było omawiać ogólnie, wymieniając ludzi i instytucje, albo skupić się na jakichś jej aspektach (na przykład tylko na jednej instytucji). W tym pierwszym przypadku prezentacja powinna być wyczerpująca, tak żeby nie pominąć żadnego elementu, w drugim – wybór powinien być dobrze uzasadniony.

Zwracaliśmy też uwagę na oryginalność i indywidualne podejście do przedstawianych zagadnień. Wiele informacji na temat związków Łodzi z filmem jest dobrze znanych i łatwo dostępnych. Powinny one znaleźć się w prezentacji, ale wyżej ocenialiśmy te wystąpienia, które sięgały szerzej i głębiej, podając mniej znane fakty, ciekawostki czy indywidualne refleksje.

W dalszej kolejności ocenialiśmy formę prezentacji: dobór ilustracji i ich rolę w wywodzie, tekst wykorzystany na przezroczach i jego relację do słowa mówionego. Obrazy w prezentacji powinny poszerzać wiedzę odbiorców i ułatwiać zrozumienie wywodu, a nie tylko służyć jako ozdobnik. Docenialiśmy też użycie samodzielnie wykonanych zdjęć czy filmów. Jeśli chodzi o tekst prezentacji, to zwracaliśmy uwagę na jego komunikatywność. Nierzadkim błędem było w tym przypadku czytanie verbatim zawartości przezroczy (co jest niepotrzebną stratą czasu) lub umieszczanie zbyt długiego tekstu, którego odbiorcy nie zdążyli odczytać.

Mamy nadzieję, że przygotowanie prezentacji było dla uczestników interesujące, że obudziło w nich zamiłowanie do filmu i uwrażliwiło na tradycje i współczesność filmowej Łodzi.

2017-06-17T19:20:52+00:00sobota, 17 Czerwiec 2017|
Wielkość czcionki
Kontrast