Dekodujemy Łódź filmową

Łódź, 15 maja – 30 października 2017

Projekt „Dekodujemy Łódź filmową” nabrał już rozpędu. Za nami forum „Jak odkrywać Łódź filmową z młodzieżą?”, które było spotkaniem różnych środowisk: nauczycieli, młodzieży, seniorów i znawców tradycji filmowych naszego miasta. Spotkanie to poprowadził pan Jakub Wiewiórski, znawca i badacz historii Łodzi filmowej, współautor „Spacerownika. Łódź filmowa”. Podczas forum poruszone zostały wybrane wątki najnowszej historii Łodzi filmowej, lokacji filmów fabularnych i dokumentalnych. Dyskusja dotyczyła także sposobów promowania tradycji filmowych naszego miasta w środowisku lokalnym i na zewnątrz.
Po spotkaniu, odbywającym się w Muzeum Kinematografii – siedzibie partnera projektu, uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Szkoły Filmowej w Łodzi – miejsca, które ma niezwykle istotną rolę w budowaniu historii i współczesności Łodzi filmowej. Przewodnikiem po Filmówce był pan Bogdan Parzyjagła – długoletni jej wykładowca i znawca historii oraz współczesności tej uczelni.
Spotkanie było istotnym elementem otwierającym realizację projektu, ponieważ integrowało wokół prezentowanej na nim idei różne środowiska oraz stanowiło istotny element promocji bezpośredniej.

Projekt „Dekodujemy Łódź filmową” realizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” w partnerstwie z następującymi instytucjami/organizacjami:
Muzeum Kinematografii
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
Koło Naukowe Filmoznawców UŁ w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ.

Projekt jest realizowany dzięki nagrodzie przyznanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi w ramach konkursu „Koalicje kultury”. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

Wydarzenie na Facebooku

2017-09-03T13:14:22+00:00 poniedziałek, 3 Lipiec 2017|
Wielkość czcionki
Kontrast