Sprawdź swoją wiedzę o polskim kinie powojennym

Jadwiga Mostowska

Sprawdź swoją wiedzę o polskim kinie powojennym

Przeczytaj uważnie pytania i zaznacz poprawne odpowiedzi.

Uwaga! W każdym przypadku tylko jedna z czterech podanych odpowiedzi jest poprawna.

1) Leonard Buczkowski nie jest reżyserem filmu:

a) „Skarb”
b) „Przygoda na Mariensztacie”
c) „Ulica Graniczna”
d) „Zakazane piosenki”

2) Film „Miasto nieujarzmione” w reżyserii Jerzego Zarzyckiego wszedł na ekrany w 1950 roku. W wyniku interwencji komunistycznej cenzury pierwotne założenia stojące za tą realizacją nie zostały zrealizowane i w efekcie obraz ten w niczym nie przypominał noweli filmowej pod tytułem „Robinson warszawski”, która powstała jeszcze w 1945 i miała stanowić kanwę filmu. Autorami noweli „Robinson warszawski” byli:

a) Czesław Miłosz i Jerzy Andrzejewski
b) Czesław Miłosz i Stanisław Różewicz
c) Jerzy Andrzejewski i Jerzy Zarzycki
d) Czesław Miłosz i Tadeusz Różewicz

3) Scena ta przeszła do historii polskiego kina. W filmie „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy Maciek i Andrzej zapalają alkohol w kieliszkach, jak znicze dla poległych. W roli Maćka Chełmickiego wystąpił Zbigniew Cybulski. Partnerował mu, zwany „Dudusiem”, popularny niezawodowy aktor, dziennikarz, muzykolog a zarazem wirtuoz okaryny, który zginął śmiercią samobójczą w 1976 roku. Jak nazywał się ten aktor?

a) Adam Pawlikowski
b) Stanisław Milski
c) Bogumił Kobiela
d) Artur Młodnicki

4) Które z wymienionych filmów mieszczą się w tzw. „nurcie plebejskim” formacji intelektualno-artystycznej określanej mianem „szkoły polskiej”?

a) „Kanał”, „Człowiek na torze”
b) „Świadectwo urodzenia”, „Krzyż walecznych”
c) „Ostatni dzień lata”, „Eroica’
d) „Lotna”, „Jak być kochaną”

5) Jak nazywa się słynny operator „szkoły polskiej”, scenarzysta i reżyser, współtwórca wielu ważnych polskich filmów lat 50. i 60., który był, między innymi, autorem zdjęć do filmów: „Popiół i diament” oraz „Eroica”?

a) Jerzy Wójcik
b) Jerzy Lipman
c) Jan Laskowski
d) Stanisław Loth

6) „I tak mnie w ogóle porywa ten patos naszych czasów” – mówi jeden z bohaterów polskiej komedii z lat 60. Tym bohaterem jest:

a) Jan Piszczyk („Zezowate szczęście”)
b) dr Tomasz Piechocki („Człowiek z M-3”)
c) Władysław Kargul („Sami swoi”)
d) Kazimierz Pawlak („Sami swoi”)

7) Jerzy Stefan Stawiński – prozaik, scenarzysta i reżyser filmów fabularnych – był jednym ze współtwórców „szkoły polskiej” i jej największych sukcesów. Na podstawie jego scenariuszy powstały, między innymi, filmy Andrzeja Munka. Scenarzystą którego z wymienionych filmów Munka nie był Stawiński?

a) ‚Zezowate szczęście”
b) „Człowiek na torze’
c) „Eroica”
d) „Pasażerka”

8) Jaki tytuł nosi film Tadeusza Konwickiego z 1965 roku, stanowiący swoistą polemikę z romantyczną wizją bohatera-patrioty oraz groteskowe nawiązanie do obrazów spod znaku „szkoły polskiej”, w którym główną rolę nieco tajemniczego mężczyzny o dwóch nazwiskach grał Zbigniew Cybulski?

a) „Ostatni dzień lata”
b) „Zaduszki”
c) „Lawa”
d) „Salto”

9) Kompozytorem muzyki do filmu Wojciecha Jerzego Hasa z 1964 roku pod tytułem „Rękopis znaleziony w Saragossie” był:

a) Krzysztof Komeda
b) Krzysztof Penderecki
c) Wojciech Kilar
d) Waldemar Kozanecki

10) Pierwszy pełnometrażowy film Romana Polańskiego z 1962 roku nosi tytuł „Nóż w wodzie”. W 1963 roku film ten był nominowany do nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (Oscar) w kategorii:

a) najlepsza muzyka
b) najlepszy film nieanglojęzyczny
c) najlepszy film
d) najlepszy reżyser

11) „Rysopis” (1964), „Walkower” (1965), „Bariera” (1966), „Ręce do góry” (1967) to filmy Jerzego Skolimowskiego, których jest on scenarzystą i reżyserem. Filmy te łączy nie tylko autorska wizja ich twórcy, tematyka, ale także bohater. Łączność ta nie zawsze jest jednak dosłowna, bowiem w jednym z wymienionych filmów nie pojawia się, kreowana przez samego Skolimowskiego, fikcyjna postać Andrzeja Leszczyca. Jest to film:

a) „Rysopis”
b) „Walkower”
c) „Bariera”
d) „Ręce do góry”

12) Jaki tytuł nosi film Andrzeja Wajdy z 1960 roku, w którym jako aktorzy pojawili się dwaj inni polscy reżyserzy – Roman Polański i Jerzy Skolimowski (nie wymieniony w czołówce) ?

a) „Niewinni czarodzieje”
b) „Do widzenia, do jutra”
c) „Koniec nocy”
d) „Lotna”

13) Jak nazywa się, urodzony 27 stycznia 1949 w Łodzi, reżyser, operator filmowy i artysta multimedialny, którego film był pierwszym polskim filmem nagrodzonym Oscarem przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej?

a) Allan Starski
b) Janusz Kamiński
c) Zbigniew Rybczyński
d) Roman Polański

14) Z jakiego filmu wyreżyserowanego przez Jerzego Antczaka, pochodzi słynna scena zrywania lilii przez Toliboskiego (Karol Strasburger)?

a) „Hrabina Cosel”
b) „Dama kameliowa”
c) „Chopin. Pragnienie miłości”
d) „Noce i dnie”

15) Polscy twórcy filmowi chętnie ekranizowali najwybitniejsze dzieła rodzimej literatury. Który z wymienionych reżyserów ma na swoim koncie ekranizację prozy Witolda Gombrowicza?

a) Andrzej Wajda
b) Jerzy Skolimowski
c) Jerzy Hoffman
d) Wojciech Jerzy Has

16) Który z utworów Henryka Sienkiewicza został zekranizowany w 1960 roku przez Aleksandra Forda?

a) „W Pustyni i w puszczy”
b) „Potop”
c) „Quo vadis”
d) „Krzyżacy”

17) Stanisław Bareja, który swoimi późniejszymi komediami zasłużył sobie na miano największego w polskim kinie tropiciela i prześmiewcy absurdów Peerelu, debiutował w latach 60. Z jednej z jego wczesnych komedii pochodzi piosenka „Miłość złe humory ma” w wykonaniu Bohdana Łazuki do słów Agnieszki Osieckiej. Był to film:

a) „Małżeństwo z rozsądku”
b) „Żona dla Australijczyka”
c) „Przygoda z piosenką”
d) „Mąż swojej żony”

18) Franciszek Pieczka – aktor, który w II połowie lat 60. zyskał popularność dzięki roli Gustlika w serialu „Czterej pancerni i pies”, zagrał główną rolę w debiutanckim filmie Witolda Leszczyńskiego z 1967 roku. Film ten nosi tytuł:

a) „Konopielka”
b) „Siekierezada”
c) „Rekolekcje”
d) „Żywot Mateusza”

19) Był to debiut Krystyny Jandy w filmie fabularnym. W obrazie tym gra ona Agnieszkę, młodą studentkę szkoły filmowej. Jaki tytuł nosi ten film?

a) „Człowiek z żelaza”
b) „Dyrygent”
c) „Człowiek z marmuru”
d) „Przesłuchanie”

20) Który z wymienionych filmów nie sytuuje się w nurcie tzw. „kina moralnego niepokoju”?

a) „Wodzirej”
b) „Zmory”
c) „Aktorzy prowincjonalni”
d) „Człowiek z marmuru”

21) Krzysztof Kieślowski rozpoczynał swoją karierę jako reżyser filmów dokumentalnych. W jednym ze swoich dokumentów Kieślowski przedstawił portret fabrycznego strażnika, człowieka mającego obsesję na punkcie kontroli i dyscypliny. Film ten nosił tytuł:

a) „Z punktu widzenia nocnego portiera”
b) „Gadające głowy”
c) „Życiorys”
d) „Z miasta Łodzi”

22) Telewizyjny „Dekalog V” Krzysztofa Kieślowskiego miał także swoją wersją kinową. Jaki tytuł nosił ten film?

a) „Amator”
b) „Przypadek”
c) „Krótki film o zabijaniu”
d) „Krótki film o miłości”

23) W kultowej komedii Stanisława Barei zatytułowanej „Miś” pojawia się postać Wacława Jarząbka – trenera II klasy. W rolę tę wcielił się:

a) Stanisław Tym
b) Jerzy Turek
c) Wojciech Pokora
d) Krzysztof Kowalewski

24) Janusz Głowacki, znany polski pisarz (prozaik, dramaturg, felietonista i scenarzysta), autor dramatu „Antygona w Nowym Jorku”, był współscenarzystą jednego z najbardziej „kultowych” polskich filmów. Jak tytuł nosi ten film?

a) „Hydrozagadka”
b) „Miś”
c) „Seksmisja”
d) „Rejs”

25) Słynna scena z „płaczącym” portretem Marksa pojawia się w jednym z najważniejszych polskich filmów, których tematem jest obrachunek z okresem stalinizmu. Film ten nosi tytuł:

a) „Dreszcze”
b) „Przesłuchanie”
c) „Był jazz”
d) „Wahadełko”

26) „Biała wizytówka” to tytuł serialu telewizyjnego w reżyserii Filipa Bajona, który był telewizyjną wersją kinowego filmu tego reżysera zatytułowanego:

a) „Aria dla atlety”
b) „Limuzyna Daimler-Benz”
c) „Wizja lokalna”
d) „Magnat”

27) Reżyser teatralny i filmowy, scenarzysta oraz pisarz w jednej osobie – Piotr Szulkin – to jeden z najbardziej oryginalnych autorów filmowych. Rozgłos przyniosła mu tetralogia z gatunku science-fiction, na którą składają się filmy: „Golem”, „O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji”, „Ga, ga. Chwała bohaterom” oraz:

a) „Sygnały MMXX”
b) „Wojna światów – następne stulecie”
c) „Superwizja”
d) „Na srebrnym globie”

28) Wybitny polski dokumenatalista, Marcel Łoziński, jest twórcą inscenizowanego dokumentu pt. Wszystko może się przytrafić (1995). W 2007 roku, dwanaście lat po realizacji Wszystko może się przytrafić, Łoziński zrealizował kolejny film będący swoistą kontynuacją tego pierwszego. Jaki tytuł nosi ów film Łozińskiego z 2007 roku?

a) „89 mm od Europy”
b) „Żeby nie bolało”
c) „Próba mikrofonu”
d) „A gdyby tak się stało”

29) Jak nazywa się, urodzony w Łodzi, polski operator filmowy, autor zdjęć do wielu polskich i międzynarodowych produkcji, który ma na swoim koncie zdjęcia do takich filmów, jak: „Kroll” (1991), „Pan Tadeusz” (1999), „Pianista” (2002), „Katyń” (2007), „Pokłosie” (2012), „Wałęsa. Człowiek z nadziei” (polska premiera 04.10.2013)?

a) Sławomir Idziak
b) Piotr Sobociński
c) Paweł Edelman
d) Janusz Kamiński

30) Adaś Miauczyński to sfrustrowany polski inteligent, bohater autorskiego cyklu filmów Marka Koterskiego. Który z wymienionych aktorów wcielił się w postać Adasia w filmie „Ajlawju” (1999)?

a) Cezary Pazura
b) Marek Kondrat
c) Andrzej Chyra
d) Adam Woronowicz

31) Który z wymienionych filmów animowanych otrzymał, za rok 2002, nominację do nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (Oscar) w kategorii krótkometrażowy film animowany?

a) „Sztuka spadania”
b) „Katedra”
c) „Tango”
d) „Piotruś i wilk”

32) Prócz Andrzeja Wajdy jednym z trójki współscenarzystów filmu „Katyń” (2007) był inny polski reżyser. Ów reżyser to:

a) Jan Jakub Kolski
b) Lech Majewski
c) Władysław Pasikowski
d) Krzysztof Krauze

33) Jak nazywa się autor scenografii do wielu polskich filmów, laureat nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (Oscar) w kategorii scenografia, współpracownik takich reżyserów, jak: Andrzej Wajda, Agnieszka Holland czy Roman Polański, scenograf najnowszego filmu Władysława Pasikowskiego „Pokłosie” (2012)?

a) Janusz Sosnowski
b) Andrzej Przedworski
c) Allan Starski
d) Andrzej Kowalczyk

34) Wojciech Smarzowski jest reżyserem a zarazem scenarzystą kilku z najgłośniejszych polskich filmów ostatnich lat.. Do którego z wyreżyserowanych przez siebie filmów Smarzowski nie napisał scenariusza?

a) „Róża”
b) „Dom zły”
c) „Drogówka”
d) „Wesele”

Dziękujemy za udział w quizie!

1) c

2) a

3) a

4) b

5) a

6) a

7) d

8) d

9) b

10) b

11) c

12) a

13) c

14) d

15) b

16) d

17) a

18) d

19) c

20) b

21) a

22) c

23) b

24) d

25) a

26) d

27) b

28) d

29) c

30) a

31) b

32) c

33) c

34) a