--Projekt ThinkFilm – publikacja Koła Naukowego Filmoznawców UŁ już dostępna

Projekt ThinkFilm – publikacja Koła Naukowego Filmoznawców UŁ już dostępna

Jest już dostępna w sieci publikacja pod tytułem Strategie wystawiennicze wybranych placówek muzealnych. Studia przypadków, przygotowana przez członków Koła Naukowego Filmoznawców UŁ. Powstała ona w ramach międzynarodowego projektu badawczego ThinkFilm realizowanego dzięki programowi Erasmus+, Strategic Partnership for Youth na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Międzynarodowa współpraca Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego ze studentami Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Middlesex w Londynie oraz Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem zbiera doświadczenia dotyczące lokalnych działań z zakresu edukacji filmowej oraz strategii wystawienniczych wybranych placówek muzealnych. Wyniki badań mają pomóc w stworzeniu koncepcji nowoczesnej placówki wystawienniczo-edukacyjnej w Pradze: Narodowego Muzeum Filmowego (Národnífilmové muzeum – NaFilM).

Członkowie KNF odwiedzili kilka instytucji w Polsce (oraz jedną zagraniczną) i zebrali swoje obserwacje w skodyfikowanej formie notatki, przyglądając się nie tylko strategiom wystawienniczym, ale również zwracając uwagę na istotne kwestie, takie jak dostępność przestrzeni muzealnych dla osób niepełnosprawnych, działania promocyjne oraz finansowanie jednostek. Ze względu na przyjętą skrótową formę opracowania te nie pretendują do miana wyczerpujących raportów, a raczej stanowią przyczynek do dalszych analiz. Nie należy ich zatem postrzegać jako wyrokujących, choć zawarte w nich uwagi krytyczne mogą przyłożyć się do ulepszenia istniejących muzeów oraz – w ramach przyjętego przez zespół badawczy celu – wspomóc nowopowstające inicjatywy. Poza wartością naukową publikacja może być postrzegana jako zbiór wskazówek, które muzea warto uwzględnić na przykład planując weekendowe podróże.

Publikacja jest dostępna pod następującymi linkami:

https://issuu.com/necs2015/docs/strategie_wystawiennicze

https://www.academia.edu/32068607/Strategie_wystawiennicze_wybranych_plac%C3%B3wek_muzealnych._Studia_przypadk%C3%B3w_Exhibition_Strategies_of_Selected_Museums._Case_Studies

2017-06-01T09:33:00+00:00wtorek, 11 Kwiecień 2017|
Wielkość czcionki
Kontrast