--Międzynarodowy festiwal filmowy „Dozwolone do lat 21”

Międzynarodowy festiwal filmowy „Dozwolone do lat 21”

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Dozwolone do lat 21”

To festiwal, który powstał niejako w celach „profilaktycznych”. Dzięki prezentowanym filmom i poruszanym tematom twórcy festiwalu chcieli uświadomić młodym ludziom problematykę współczesnych zagrożeń; przestępczość młodzieży i dzieci, agresję, problem używek oraz pokazać, jakie czynniki wpływają na takie, a nie inne zachowania ludzi.

Projekt ten ma również na celu zachęcić młodzież do kreatywności i pracy zespołowej, do twórczej pracy z tekstem filmowym, do samodzielnego podejmowania trudnych tematów i tworzenia swoich etiud filmowych.

„Dozwolone do lat 21″ to festiwal dla młodzieży zafascynowanej sztuką kina. Każdego roku bierze w nim udział około 120 twórców, którzy nie przekroczyli 21 roku życia.

Przyjeżdżają filmowcy z Polski i kilku krajów europejskich. Festiwal wychował już kilka pokoleń miłośników sztuki kina ucząc języka filmowego, historii i twórczości.
FMP TR211
www.sztukawyboru.pl

Co roku organizatorzy festiwalu proponują inny temat prac konkursowych. Efekty pracy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej można obejrzeć na stronie internetowej: www.sztukawyboru.pl. W ramach festiwalu filmowego organizowany jest także konkurs graficzny oraz warsztaty filmowe.

2017-04-20T22:32:28+00:00
Wielkość czcionki
Kontrast