pod red. Katarzyny Żakiety, Mikołaja Góralika i Agaty Pospieszyńskiej

„Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami”

„Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami”

Książka jest efektem dwuletnich spotkań z cyklu „Poznaj swojego filmoznawcę” organizowanych przez Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Celem wywiadów było zaznajomienie słuchaczy z różnymi metodami badań stosowanych przez kulturoznawców i filmoznawców zajmujących się przekazami audiowizualnymi, poznanie aktualnych trendów panujących w polskim filmoznawstwie, a także procesu towarzyszącego wydawaniu publikacji naukowych. Dla osób będących na początku swojej drogi naukowej jest to wiedza niezwykle cenna, choć rzadko ujmowana w programach studiów. Wywiady nie posiadały żadnych sztywnych ram, miały raczej formę spotkań autorskich, w czasie których każdy ze słuchaczy mógł włączyć się w rozmowę. Ich charakter staraliśmy się zachować w prezentowanej publikacji, nie ingerując w format dyskusji – pełen ożywczych wtrąceń i dygresji – ograniczając się wyłącznie do niezbędnej korekty edytorskiej oraz przypisów uzupełniających kontekst wypowiedzi.

Jak rozmawiać o filmie?

Głównymi bohaterami książki są filmoznawcy opowiadający nie tylko o swoich zainteresowaniach badawczych, lecz także o ulubionych dziełach i motywacjach wyboru dyscypliny naukowej. Pretekstem do rozmowy jest zawsze jedna konkretna publikacja, choć poruszane wątki dotyczą wielu różnych zagadnień, często wykraczających poza jej zakres. Z przeprowadzonych wywiadów wyłaniają się pasjonujące portrety autorów, chętnie dzielących się swoją specjalistyczną wiedzą oraz zamiłowaniem do kina. Dla czytelników znających omawiane publikacje Rozmowy przy filmie będą interesującym uzupełnieniem, nierzadko zawierającym dodatkowe wnioski i obserwacje. Dla wszystkich pozostałych – zachętą, aby sięgnąć po omawiane rozprawy naukowe. Obok wywiadów z wykładowcami łódzkiego kulturoznawstwa i amerykanistyki, książkę dopełniają trzy rozmowy z badaczami z innych ośrodków akademickich. Ich interlokutorami są młodzi filmoznawcy dzielący podobne upodobania badawcze.

Pomimo szerokiego spectrum omawianych tematów – obejmującego okres od kina niemego do dzieł współczesnych, monografie różnych autorów oraz kilka kinematografii narodowych – w rozmowach z filmoznawcami powracają te same wątki. Z jednej strony, książka posiada wymiar edukacyjny, pokazuje, w jaki sposób można pisać o kinie, jak prawidłowo zdefiniować i zawęzić temat prowadzonych badań oraz jak poruszać się po archiwach. Z drugiej – na podstawie własnych doświadczeń cenieni polscy filmoznawcy udzielają także wielu praktycznych wskazówek, na przykład jak pogodzić styl naukowy z chęcią dotarcia do szerszego grona czytelników oraz czy warto oddzielić filmy oglądane dla przyjemności od pracy naukowej.

Wywiadów udzielili: dr hab. Elżbieta Durys, prof. Tomasz Kłys, dr Marta Brzezińska-Pająk, dr Maciej Robert, dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska, dr Łukasz Biskupski, dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka, prof. Piotr Sitarski oraz mgr Dominika Kawczyńska.


O autorach:

Mikołaj Góralik – doktorant w Zakładzie Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się czeską komedią filmową oraz badaniem dorobku twórczego Kurta Webera. Publikował m.in. w „Ekranach”, „Kontekstach” i „Kulturze Liberalnej”. Obecnie pracuje nad redakcją tomów zbiorowych poświęconych gatunkowi komedii filmowej oraz polsko-czeskim kontaktom filmowym. Współpracuje z festiwalem Kręgi Sztuki.

Katarzyna Żakieta – absolwentka filologii polskiej oraz kulturoznawstwa na Uni­wersytecie Łódzkim. Obecnie doktorantka w Katedrze Mediów i Kultury Audio­wizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie przygotowuje dysertację dotyczącą groteski w kinie współczesnym. Zajmuje się szeroko rozumianą kulturą popularną i z pasją przygląda się wszelkim przejawom postmodernizmu oraz estetyce kampu. Zainicjowała cykl studencko-doktoranckich sesji naukowych o gatunkach filmowych. Ich pokłosiem stały się publikacje „Spotkania z gatunkami filmowymi. Musical” i „Spotkania z gatunkami filmowymi. Komedia”, które współredagowała. Już niebawem ukażą się one nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje artykuły publikowała m.in. w: „Panoptikum”, „Politei”, „Ogrodach Nauk i Sztuk” i w wielu tomach zbiorowych.

Agata Pospieszyńska – filmoznawca z wykształcenia, badacz kultury francuskiej z zamiłowania. Autorka tekstów naukowych poświęconych wizerunkowi imigranta w kinie francuskim i maghrebijskim. Obecnie pracuje nad książką, która omówi związek francuskiej historii kolonizacyjnej z aktualnym stanem kinematografii kraju Marianny. Wśród dodatkowych zainteresowań znajdują się nowe media i marketing, a także ich wpływ na funkcjonowania współczesnego człowieka-konsumenta. Poza kinem i marketingiem interesuje się: nauką języków obcych, motocyklami, wspinaczką i tańcem.

 
 

UWAGA! Ten serwis używa pliki cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem. Zamknij okno.

Cookies

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez stronę plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają "stronie" rozpoznać preferencje użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczęściej pliki cookies są używane do:

 1. zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy czy danych logowania,
 2. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,
 3. zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
 4. pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,
 5. wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.  Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies

 1. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z strony.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.