--Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej, edycja II, 2018 (wyniki)

Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej

na najlepszą pracę magisterską

z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej,

edycja II, 2018 (wyniki)

Rozstrzygnięty został II Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej, organizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ oraz z Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Komisja Konkursowa pracowała w następującym składzie:

Prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski – przewodniczący
Dr hab. prof. UŁ Elżbieta Durys

Dr hab. prof. UAM Wojciech Otto.

Nagrodę Główną w wysokości 1000 zł Komisja jednogłośnie postanowiła przyznać panu magistrowi Emilowi Sowińskiemu za pracę pod tytułem Recepcja werdyktów jury konkursu głównego FPFF w Gdyni w prasie codziennej i branżowej w latach 1990-2016. Praca została napisana pod kierunkiem doktora Artura Majera w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

W uzasadnieniu werdyktu Komisja Konkursowa stwierdziła, że autor nagrodzonej pracy nie tylko zaproponował bardzo ciekawe ujęcie rzadko poruszanej problematyki, ale także w nader ciekawy sposób je zrealizował. Podjął nowatorski z punktu widzenia polskiego filmoznawstwa temat (analiza dyskursu krytycznego prasy codziennej i branżowej w odniesieniu do krytyki [około]filmowej). Bardzo dobre przygotowanie teoretyczne magistra Sowińskiego znalazło przełożenie na precyzyjnie postawiony problem badawczy. Autor w trafny sposób ujmuje istotę zagadnienia, umieszcza ją w kontekstach historycznych i społecznych, praca ma także liczne walory poznawcze i jest wartościowa kulturowo.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu. Nagroda zostanie wręczona podczas XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej, która odbywać się będzie w dniach 8-11 listopada 2018 w Radziejowicach.

2019-02-18T12:44:42+00:00poniedziałek, 30 Lipiec 2018|
Wielkość czcionki
Kontrast