-, Najnowsze teksty w serwisie-Konkurs filmowy Zrób-My-Nasz-Film po hasłem HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE, II edycja

Konkurs filmowy Zrób-My-Nasz-Film

po hasłem HISTORIE ZAPISANE

W OBRAZIE, II edycja

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu Zrób-My Nasz-Film. HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE, pod hasłem „100 lat niepodległej Polski” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (także klas gimnazjalnych) województwa mazowieckiego.

Podstawą przygotowania filmowej opowieści mogą być zarówno historie pochodzące ze środowiska lokalnego, również historie prywatne ─ opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Mogą dotyczyć wybranych miejsc, znanych społeczności lub historii obiektów lub zdarzeń z przeszłości, zapomnianych przez współczesnych, opowiedzianych przez uczniów poprzez film, z odpowiednio dobraną fabułą.
Mogą to być historie związane z miejscami i ludźmi znajdującymi się w środowisku bliskim szkole, dzielnicy, miejscowości, regionu. Ciekawe historie zawierające dokumentację środowisk, zdarzeń, nieznane dotąd innym problemy, odczytywane na nowo historie życia, znane miejsca.
Filmy zgłoszone w konkursie zaprezentują „małe ojczyzny”, jako źródło wspólnych lub pojedynczych historii, w kontekście zmieniających się losów ludzi, regionów, kraju.

Konkurs będzie odbywać się w terminie od 11 listopada 2018 roku (ogłoszenie) do 15 marca 2019 roku (dostarczenie prac).
Zgłoszenia do konkursu do 21 grudnia 2018 15 stycznia 2019 roku. Przesyłanie prac  konkursowych do 15 marca 2019 roku.

Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia  nauczycieli województwa mazowieckiego, ul. Raszyńska 8/10. Komunikaty  oraz informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej: https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/

2018-12-21T20:23:19+00:00piątek, 21 Grudzień 2018|
Wielkość czcionki
Kontrast