--Konferencja W poszukiwaniu jakości – oblicza quality television

Konferencja W poszukiwaniu jakości – oblicza quality television

Łódź, 4-5 września 2017,

zgłoszenia do 1 sierpnia 2017

Koło Badaczy Popkultury „PULP!” oraz Koło Naukowe Filmoznawców działające przy Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „W poszukiwaniu jakości – oblicza quality television”, która odbędzie się w dniach 4-5 września 2017 roku na Wydziale Filologicznym UŁ.

W ramach konferencji Organizatorzy pragną przyjrzeć się bliżej fenomenowi określanemu mianem „telewizji jakościowej”, a także określić, co termin ten właściwie oznacza i do jakiego typu materiałów audiowizualnych się odnosi. Interesują ich różnorodne perspektywy analizowania tego zjawiska, między innymi historyczna, artystyczna, ekonomiczna, dystrybucyjna i odbiorcza.

Aby zapewnić możliwie najszersze oraz interdyscyplinarne ujęcie tematu konferencji, do nadsyłania zgłoszeń Organizatorzy zachęcają filologów, kulturoznawców, pedagogów, filozofów, medioznawców, filmoznawców, socjologów, dziennikarzy, prawników i historyków. Na zgłoszenia 20-minutowych wystąpień (abstrakty 300-400 słów) przesłane za pośrednictwem formularza (https://goo.gl/forms/azwRlCJc6JZquGj22) czekają do dnia 1 sierpnia 2017 roku. Informacja o przyjęciu zostanie wysłana do 10 sierpnia. Opłata konferencyjna (przeznaczona na pokrycie kosztów materiałów oraz przerw kawowych) wynosi 125 zł. Obrady odbędą się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173. Wybrane teksty – po przejściu procedury recenzyjnej – zostaną opublikowane w języku angielskim w nowopowstałym czasopiśmie o tematyce telewizyjnej “QTV” (red. naczelny prof. Martin Štoll). Wszelkie zapytania należy kierować na adres konferencyjny drogą mailową: konferencja.quality.tv@gmail.com.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1453958217976434

[z materiałów organizatora]

2017-07-21T09:59:38+00:00
Wielkość czcionki
Kontrast