Kino Wiarus

Kino Wiarus

Kino Wiarus. Już w latach 20. XX wieku podczas dyskusji toczonych w Radzie Miasta pojawiły się plany budowy trzeciego kina w Tarnowie. „Projekt obiektu wykonał i kierował budową inż. Franciszek Rybicki”. Biskup Leon Wałęga przewodził uroczystości, na której nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego pod ten budynek. Odbyła się ona w piątek 13 lipca 1923 roku, w koszarach im. Józefa Piłsudskiego na Pogwizdowie. Budowa ta została przerwana po wykonaniu pierwszych prac. Przypomnienia o konieczności ukończenia budowy pojawiały się nawet w prasie. W 1926 roku „Hasło” pisało: „Na dziedzińcu koszarowym stoi już od paru lat nietynkowany jeszcze i nieurządzony odpowiednio DOM ŻOŁNIERZA. Ma on być łącznikiem między armią a społeczeństwem”. Na zbudowanie tego „łącznika” brakowało jednak 12.000 zł”. Trzecie stałe kino w Tarnowie pod nazwą Dom Żołnierza otwarto dopiero w 1934 roku. Znajdowało się ono u zbiegu ulic Mickiewicza i Nowodąbrowskiej. Na początku obiekt ten służył wyłącznie celom wojskowym. Odbywały się tam próby orkiestry, z czasem uruchomiono salę teatralno-kinową. Bilety na seanse wahały się od 10 do 40 groszy. Kino to podczas okupacji przestało działać. Kilka lat po wojnie wznowiło swoją działalność pod nową nazwą Wiarus. Funkcjonowało po lata 70., następnie je zamknięto i zburzono. Prawdopodobnie znano je także pod nazwą Metalowiec. Obecnie na jego terytorium znajduje się stacja pogotowia ratunkowego.

Źródła:
Roman Włodek, „Tarnowskie kina do roku 1939″;

Poczta Główna w Tarnowie przy ulicy Mickiewicza. Czy ktoś pamięta kino "Łączność", które istniało tutaj przez krótki…

Opublikowany przez Tarnów – ciekawostki, tajemnice, stare zdjęcia na 31 sierpnia 2014

2017-04-20T23:21:17+00:00
Wielkość czcionki
Kontrast