--Filmowe małe ojczyzny – reportaże

Filmowe małe ojczyzny – reportaże

Jednym z modułów projektu „Filmowe małe ojczyzny” były wydarzenia poświęcone odkrywaniu lokalnych „małych ojczyzn” (spotkania, imprezy, warsztaty i inne) odbywające się w pięciu miejscach w Polsce (w Radomsku, Rybniku, Supraślu, Woli Rzędzińskiej i Wrocławiu). W tych miejscowościach powstały także bardzo ciekawe reportaże z tychże działań, przygotowane przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli. Materiały te są dostępne na portalu EdukacjaFilmowa.pl w zakładce Filmowa Mapa Polski. Zapraszamy do zapoznania się z nimi, do wspólnego odkrycia Radomska poprzez osobę Stanisława Różewicza i jego film dokumentalny „Kinema”, do zapoznania się z tradycjami kinematograficznymi w Rybniku, do spotkania z wielokulturowym Supraślem, do wspólnego wspominania dziejów Gminy Tarnów i Woli Rzędzińskiej, a także do poznania historii Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu oraz kręconego tam z udziałem Zbigniewa Cybulskiego „Popiołu i diamentu”.

Dziękujemy grupom, które wzięły udział w naszych działaniach i ich koordynatorom.

Filmowa mapa Polski
Filmowe małe ojczyzny
2018-06-06T14:54:26+00:00
Wielkość czcionki
Kontrast