-Archiwum Borki/Radziejowice
Archiwum Borki/Radziejowice 2017-05-29T12:34:18+00:00

Archiwum Borki/Radziejowice

30 lat minęło…

W kwietniu 1985 r. powstał w Łodzi Centralny Gabinet Edukacji Filmowej. Przez trzydzieści lat funkcjonowania CGEF zmieniały się proponowane przez tę placówkę działania o zasięgu ogólnopolskim, formy edukacji, metody pracy z filmem. Zmianie ulegały siedziby, pracownicy (niektórzy pracownicy zmieniali dziewczyny jak rękawiczki, a łódzki rynek tekstylny nie nadążał produkować nowych ciuchów dla dziewczyn pracujących w Gabinecie), ale idea pozostała ta sama: przybliżać film i wiedzę o nim wszystkim zainteresowanym osobom. Od początku istnienia CGEF kieruje nim Ewa Kanownik, a konsultantką merytoryczną jest prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, wybitna polska filmoznawczyni, historyczka filmu.

CGEF jest także współprowadzącym portalu www.edukacjafilmowa.pl, na łamach którego właśnie się znajdujesz Drogi Czytelniku. A znani Ci autorzy tekstów i opracowań: Anna Kołodziejczak, Dorota Gołębiowska i Maciej Dowgiel, to właśnie pracownicy CGEF.

Oprócz jubileuszu trzydziestolecia istnienia placówki, Gabinet obchodzi w bieżącym roku jeszcze jedną istotną rocznicę. W listopadzie odbędzie się XXV Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Radziejowicach, spadkobierczyni konferencji w Borkach. Uczestnicy spotkań w Borkach nad Zalewem Sulejowskim z dumą obnosili na koszulkach hasło: „Wolę Borki od Majorki!”. Majorka nie rymuje się z Radziejowicami, ale zamek nad Loarą owszem. Piękny kompleks pałacowy, na terenie którego odbywają się obecnie zajęcia, znakomici wykładowcy, ciekawi goście, zaangażowani uczestnicy + dobra pogoda, świetne jedzenie i niepowtarzalna, artystyczna atmosfera sprawiają, że miejsca na tę konferencję rozchodzą się lepiej niż świeże bułeczki.

Z ostatnimi latami konferencji filmoznawczej w Borkach i czterema pobytu grona pasjonatów filmu w Radziejowicach wiążą się publikacje książkowe pt. „Zoom – kino w zbliżeniu”. Wydaliśmy już pięć tomów z tej serii, a zawarte w nich propozycje scenariuszy zajęć dostępne są także na www.edukacjafilmowa.pl. W latach 1993–1997 konferencjom w Borkach towarzyszyły publikacje posesyjne. Znalazły się w nich opracowania interesujące, nowatorskie, a nade wszystko zbierające wiedzę na temat problemów z zakresu filmoznawstwa, stale obecnych w edukacji (adaptacji filmowej, historii polskiego filmu, kina autorskiego, autoświadomości sztuki filmowej, przemocy w kinie…). Teksty te przygotowywane były przez największe nazwiska polskiego filmoznawstwa akademickiego: Alicję Helman, Alinę Madej, Ewelinę Nurczyńską-Fidelską, Grażynę Stachównę, Marka Hendrykowskiego, Tadeusza Lubelskiego, Tadeusza Miczkę, Mirosława Przylipiaka, Andrzeja Pitrusa i wielu innych.

W związku z ROKIEM JUBILEUSZOWYM rozpoczynamy publikację wybranych tekstów spośród opisanych wyżej. Raz w miesiącu na łamach www.edukacjafilmowa.pl będziemy przypominać te niepowtarzalne artykuły krytyczne i analityczne. Powstanie także publikacja książkowa, zawierająca teksty teoretyczne.

Z życzeniami miłej lektury dla Naszych Wiernych Czytelników

Redakcja

Obraz Matki Polki w kinie polskim – mit czy stereotyp?

Obraz Matki Polki w kinie polskim – mit czy stereotyp? Elżbieta Ostrowska Dlaczego rewolucja jest kobietą? – pyta Maria Janion w tytule pierwszego szkicu swej książki „Kobiety i duch inności" [1], w którym analizuje

Odczytywanie fabuły

Odczytywanie fabuły Andrzej Michalski - Interpretacja filmu G. Królikiewicza "Na wylot" ZAŁOŻENIA WSTĘPNE „Fabuła – opowieść; układ zdarzeń w świecie przedstawionym utworu epickiego, dramatycznego i filmowego, składających się na koleje życiowe ukazanych postaci"

„…ŻYJEMY NA ŚWIECIE, KTÓRY NIE MA NA SIEBIE POMYSŁU…”

„...Żyjemy na świecie, który nie ma na siebie pomysłu...” Tadeusz Miczka - O twórczości filmowej Krzysztofa Kieślowskiego (1941-1996) Nasza mała stabilizacja — ten ironiczny termin poety i dramaturga Tadeusza Różewicza — trafnie charakteryzował

Autotematyzm — „Twórcza zdrada” kina

Autotematyzm — „Twórcza zdrada” kina Alicja Helman Zjawisko kina autotematycznego jest charakterystyczne przede wszystkim dla współczesności, choć sama autotematyczność pojawiła się niemal u zarania kinematografii. Towarzyszyła zawsze rozwojowi sztuki filmowej, ale

Załaduj więcej
Wielkość czcionki
Kontrast