-Archiwum Borki/Radziejowice
Archiwum Borki/Radziejowice2017-05-29T12:34:18+00:00

Archiwum Borki/Radziejowice

30 lat minęło…

W kwietniu 1985 r. powstał w Łodzi Centralny Gabinet Edukacji Filmowej. Przez trzydzieści lat funkcjonowania CGEF zmieniały się proponowane przez tę placówkę działania o zasięgu ogólnopolskim, formy edukacji, metody pracy z filmem. Zmianie ulegały siedziby, pracownicy (niektórzy pracownicy zmieniali dziewczyny jak rękawiczki, a łódzki rynek tekstylny nie nadążał produkować nowych ciuchów dla dziewczyn pracujących w Gabinecie), ale idea pozostała ta sama: przybliżać film i wiedzę o nim wszystkim zainteresowanym osobom. Od początku istnienia CGEF kieruje nim Ewa Kanownik, a konsultantką merytoryczną jest prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, wybitna polska filmoznawczyni, historyczka filmu.

CGEF jest także współprowadzącym portalu www.edukacjafilmowa.pl, na łamach którego właśnie się znajdujesz Drogi Czytelniku. A znani Ci autorzy tekstów i opracowań: Anna Kołodziejczak, Dorota Gołębiowska i Maciej Dowgiel, to właśnie pracownicy CGEF.

Oprócz jubileuszu trzydziestolecia istnienia placówki, Gabinet obchodzi w bieżącym roku jeszcze jedną istotną rocznicę. W listopadzie odbędzie się XXV Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Radziejowicach, spadkobierczyni konferencji w Borkach. Uczestnicy spotkań w Borkach nad Zalewem Sulejowskim z dumą obnosili na koszulkach hasło: „Wolę Borki od Majorki!”. Majorka nie rymuje się z Radziejowicami, ale zamek nad Loarą owszem. Piękny kompleks pałacowy, na terenie którego odbywają się obecnie zajęcia, znakomici wykładowcy, ciekawi goście, zaangażowani uczestnicy + dobra pogoda, świetne jedzenie i niepowtarzalna, artystyczna atmosfera sprawiają, że miejsca na tę konferencję rozchodzą się lepiej niż świeże bułeczki.

Z ostatnimi latami konferencji filmoznawczej w Borkach i czterema pobytu grona pasjonatów filmu w Radziejowicach wiążą się publikacje książkowe pt. „Zoom – kino w zbliżeniu”. Wydaliśmy już pięć tomów z tej serii, a zawarte w nich propozycje scenariuszy zajęć dostępne są także na www.edukacjafilmowa.pl. W latach 1993–1997 konferencjom w Borkach towarzyszyły publikacje posesyjne. Znalazły się w nich opracowania interesujące, nowatorskie, a nade wszystko zbierające wiedzę na temat problemów z zakresu filmoznawstwa, stale obecnych w edukacji (adaptacji filmowej, historii polskiego filmu, kina autorskiego, autoświadomości sztuki filmowej, przemocy w kinie…). Teksty te przygotowywane były przez największe nazwiska polskiego filmoznawstwa akademickiego: Alicję Helman, Alinę Madej, Ewelinę Nurczyńską-Fidelską, Grażynę Stachównę, Marka Hendrykowskiego, Tadeusza Lubelskiego, Tadeusza Miczkę, Mirosława Przylipiaka, Andrzeja Pitrusa i wielu innych.

W związku z ROKIEM JUBILEUSZOWYM rozpoczynamy publikację wybranych tekstów spośród opisanych wyżej. Raz w miesiącu na łamach www.edukacjafilmowa.pl będziemy przypominać te niepowtarzalne artykuły krytyczne i analityczne. Powstanie także publikacja książkowa, zawierająca teksty teoretyczne.

Z życzeniami miłej lektury dla Naszych Wiernych Czytelników

Redakcja

Nomadowie polskiego kina

Nomadowie polskiego kina Grażyna Stachówna Termin „nomada" wywodzi się od greckiego słowa nomas, nomados oznaczającego koczownika. Nomadą można się więc po prostu urodzić, od samego początku przynależeć do plemienia czy

Obraz Matki Polki w kinie polskim – mit czy stereotyp?

Obraz Matki Polki w kinie polskim – mit czy stereotyp? Elżbieta Ostrowska Dlaczego rewolucja jest kobietą? – pyta Maria Janion w tytule pierwszego szkicu swej książki „Kobiety i duch inności" [1], w którym analizuje

Odczytywanie fabuły

Odczytywanie fabuły Andrzej Michalski - Interpretacja filmu G. Królikiewicza "Na wylot" ZAŁOŻENIA WSTĘPNE „Fabuła – opowieść; układ zdarzeń w świecie przedstawionym utworu epickiego, dramatycznego i filmowego, składających się na koleje życiowe ukazanych postaci"

„…ŻYJEMY NA ŚWIECIE, KTÓRY NIE MA NA SIEBIE POMYSŁU…”

„...Żyjemy na świecie, który nie ma na siebie pomysłu...” Tadeusz Miczka - O twórczości filmowej Krzysztofa Kieślowskiego (1941-1996) Nasza mała stabilizacja — ten ironiczny termin poety i dramaturga Tadeusza Różewicza — trafnie charakteryzował

Autotematyzm — „Twórcza zdrada” kina

Autotematyzm — „Twórcza zdrada” kina Alicja Helman Zjawisko kina autotematycznego jest charakterystyczne przede wszystkim dla współczesności, choć sama autotematyczność pojawiła się niemal u zarania kinematografii. Towarzyszyła zawsze rozwojowi sztuki filmowej, ale

Załaduj więcej
Wielkość czcionki
Kontrast